Οι Φάσεις
 • Φάση Α

  Στη φάση αυτή, καλείστε να υποβάλετε αίτηση συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Πέρα από τα στοιχεία επικοινωνίας και τις δεξιότητες/γνώσεις της ομάδας, θα πρέπει να αναφερθούν πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική σας ιδέα.

  Στόχος της φάσης αυτής είναι να γίνει κατανοητό σε ποιο πρόβλημα απαντά η λύση που προτείνεται, επισημαίνοντας μια πραγματική ανάγκη βάσει των προκλήσεων του Προγράμματος.

 • Φάση Β

  Παρουσιάστε την ιδέα που προτείνετε και λάβετε σημαντική καθοδήγηση (feedback) από εξειδικευμένα στελέχη για να βελτιώσετε και να διαμορφώσετε την επιχειρηματική σας ιδέα, ώστε να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες της αγοράς. Στη φάση αυτή, καλείστε να προσδιορίσετε τα βασικά στοιχεία του επιχειρηματικού σας μοντέλου αναπτύσσοντας μια πρώτη έκδοση της πρότασής σας. Θα λάβετε μέρος σε συναντήσεις (pivoting workshop) με εξειδικευμένα στελέχη της Kaizen Gaming που θα σας παρέχουν στοχευμένο feedback, ώστε να βελτιώσετε/ προσαρμόσετε το επιχειρηματικό σας μοντέλο.

  Στο τέλος της φάσης αυτής, θα κληθείτε να συμμετάσχετε σε μία ειδική εκδήλωση (pitching event) για να παρουσιάσετε την επιχειρηματική σας πρόταση στην επιτροπή αξιολόγησης του Προγράμματος, η οποία θα αξιολογήσει πόσο ολοκληρωμένη και εφικτή είναι η λύση σας και θα επιλέξει τις ομάδες που θα προκριθούν στην επόμενη Φάση.

 • Φάση Γ

  Σχεδιάστε το πλάνο υλοποίησης της επιχειρηματικής σας ιδέας και λάβετε υποστήριξη για την ανάπτυξη της πιλοτικής εφαρμογής σε πραγματικό περιβάλλον.

  Στη φάση αυτή, καλείστε να επιβεβαιώσετε το Proof of Concept (εντός 2-3 μηνών) που παρουσιάσατε, δοκιμάζοντας το σε πραγματικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, θα λάβετε μέρος στον τελικό του Προγράμματος (final pitching event) όπου η επιτροπή αξιολόγησης θα αποφασίσει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ποιες ομάδες θα βραβευθούν. Στόχος είναι με βάση τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής, να αποφασιστεί αν το προϊόν/υπηρεσία στην τρέχουσα εκδοχή του ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εταιρείας και των συνεργατών της.