Θεματικοί Τομείς

Η Kaizen Gaming συγκέντρωσε τις πιο καίριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Εταιρία και οι Πελάτες της, με σκοπό να βρεθούν καινοτόμες λύσεις. Παρακάτω παρουσιάζονται οι θεματικές ενότητες των προκλήσεων στις οποίες καλείστε να απαντήσετε με τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα DeepTech Arena:

Καινοτόμες Λύσεις για τη Διαχείριση και Ανάλυση Αθλητικών Δεδομένων

Με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), της Μηχανικής Μάθησης (ML) και των Big Data & Analytics.

Ιδέες για καινοτόμες υπηρεσίες ή διαδικασίες που στοχεύουν:

Καινοτόμες Υπηρεσίες με τη χρήση του “Gen-AI” και “Computer Vision”

Οι λύσεις αυτές μπορούν να αφορούν:

Καινοτόμες Eφαρμογές με τη χρήση της Επαυξημένης (AR), Εικονικής (VR) και Μικτής (MR) Πραγματικότητας

Οι λύσεις αυτές μπορούν να αφορούν:

Καινοτόμες Λύσεις με τη χρήση του Gamification

Οι ιδέες αυτές μπορούν να στοχεύουν: