Το πρόγραμμα

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα DeepTech Arena υλοποιείται με πρωτοβουλία της Kaizen Gaming σε συνεργασία με το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα «ανοιχτής καινοτομίας», μια διαδικασία επιτάχυνσης καινοτόμων ιδεών σε τομείς που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της Kaizen Gaming. Η Kaizen Gaming αναγνωρίζοντας τη σημαντική παρουσία καινοτόμων προτάσεων στη νέα ελληνική επιχειρηματικότητα, καλεί επιχειρηματικές ομάδες, νεοφυείς επιχειρήσεις και ερευνητικές ομάδες με στόχο την εξεύρεση και ανάδειξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών με θέμα τις νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και το Internet-of-Things. Η Μονάδα ACEin είναι ο ενδιάμεσος συνεργάτης που παρέχει τη μεθοδολογία και διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας και εμπιστοσύνης.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα DeepTech Arena απευθύνεται σε:

Τα οφέλη του προγράμματος

Οι ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους προτάσεις σε διάστημα 3 – 4 μηνών, αξιοποιώντας το δίκτυο και την εμπειρία των στελεχών της εταιρείας (ως μέντορων), καθώς και τη μεθοδολογία και την υποστήριξη εξειδικευμένων μελών της ομάδας του ACEin. Οι ομάδες που θα φτάσουν στην τελική φάση του Προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν πιλοτικά το προϊόν ή την υπηρεσία τους σε πραγματικό περιβάλλον (proof-of-concept). Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με μια ειδική εκδήλωση κατά την οποία οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν τις καινοτόμες λύσεις (PoCs) τους.