Το Χρονοδιάγραμμα
11 Σεπτεμβρίου 2023

Έναρξη αιτήσεων συμμετοχής

8 Οκτωβρίου 2023

Λήξη αιτήσεων και αξιολόγηση προτάσεων

Οκτώβριος 2023

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 

ΦΑΣΗ Α

ΦΑΣΗ Β

26 Οκτωβρίου 2023

Kick Off – Know us Better

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2023

Mentoring sessions and workshops

Δεκέμβριος 2023

Τελικές παρουσιάσεις - Pitching Event

Δεκέμβριος 2023

Έναρξη σχεδιασμού των πιλοτικών εφαρμογών (Proof-of-Concept)

Μάρτιος 2024

Ολοκλήρωση πιλοτικών εφαρμογών

Απρίλιος 2024

Τελικές Παρουσιάσεις και Βράβευση Ομάδων

ΦΑΣΗ Γ

*Oι ημερομηνίες ανταποκρίνονται σε έναν αρχικό προγραμματισμό και ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή